O nama

Montessori grupa

TKO SMO MI?

Mi smo prva Montessori grupa u Velikoj Gorici koja je započela s radom u jesen 2012god. u centralnom objektu dječjeg vrtića Ciciban. Program vode odgojiteljice Dijana Čorak, Adela Šimun i Andrea Hranilović sa završenom Montessori edukacijom i međunarodnom MEPI diplomom. Naša grupa je mješovita i u njoj boravi 26-ero djece u dobi od 3 do 7 godina. U radu s djecom nastojimo odgovoriti izazovima današnjeg, modernog djeteta i u praksi pokazati da je Montessori metoda suvremena i svevremenska koncepcija koja priprema dijete za život i pomaže mu da razvije sve njegove kompetencije i talente.

Montessori pedagogija je alternativna znanstveno utemeljena i vremenu primjerena pedagoška misao koja odgovara na razvojne potrebe suvremenog djeteta. Dijete u pravo vrijeme, na primjeren način,u okolini koja je potpuno prilagođena usvaja znanja i vještine potrebne za život. Montessori je više od metode, ona je način života koji se bazira na samospoznaji, uvažavanju sebe, drugih, drugačijih te poštivanju prirode i suživotu sa njom. Montessori pedagogija je obilježena krilaticom: „Pomozi mi da uradim sam“M. Montessori
Prva žena liječnica u Italiji i vjerojatno najpoznatije ime u povijesti predškolskog odgoja i jedna od najvažnijih osoba modernog odgoja. Njezina koncepcija se zasniva na znanstvenom promatranju djeteta koje stavlja u središte pozornosti uvažavajući njegovu osobnost i poštujući njegovu individualnost i autonomiju.
Posebno oblikovan prostor tzv. pripremljena okolina, u kojoj se dijete slobodno kreće, samostalno djeluje i stvara veze i odnose s drugom djecom i odraslima. Na otvorenim policama nalazi se didaktički Montessori pribor koji potiče razvoj svih osjetila. Materijali su pažljivo odabrani i prilagođeni potrebama i interesima djece .

1. Samostalnost

Vježbe iz samostalnosti su djeci najbliže, jer to su djelatnosti s kojima se svakodnevno susreću. Imaju važnu ulogu u razvijanju grube i fine motorike. Samostalnost je temelj za vježbe iz svih ostalih područja.

2. Osjetilnost

Vježbe iz područja osjetilnosti provode se s priborom za razvijanje vida, dodira, sluha, mirisa, okusa, osjeta težine, osjeta topline i stereognostičkog osjeta. Dijete, koristeći vlastita osjetila, istražuje i upoznaje okolinu koja ga okružuje, te upoznaje značenje, za njega apstraktnih pojmova.

3. Matematika

Područje matematike u Montessori okolini omogućava djetetu baviti se konkretnim stvarima i na taj način se postupno kognitivno razvija. Prilagođenim priborom djeca iz konkretnog donose apstraktne zaključke.

Pribor iz matematike podijeljen je u četiri kategorije, od lakših ka težim vježbama.

4. Govor i jezik

Jezično područje smatramo primarnim dijelom Montessori programa, jer su sadržaji tog područja integrirani u svim drugim područjima rada. Vježbe iz jezika uvode djecu u predčitačke vještine, prepoznavanje slova, glasova i jednostavne aktivnosti čitanja i pisanja.

5. Kozmički odgoj

Sveobuhvatan odgoj koji razvija istraživačku snagu, maštu i apstraktno mišljenje. Pomoću njega dijete spoznaje da su ljudi , životinje, biljke i predmeti obvezni dio njegova okruženja te da jedni o drugima ovise. Kozmički odgoj obuhvaća niz različitih područja.